Poesia amb Pilar Cabot - 27 d'abril

Pilar Cabot
i el seu pemari
La remor d'un molt antic silenci

.
Big Mama encetà l'acte cantant el poema de Pilar Cabot
Vella senyora solitud.
.

.
Pilar Cabot recita els seus poemes
Dels camins i dels somnis
Harakiri
Delejava
Desafecció
.


.
Pilar Cabot recita els seus poemes
Coratge
Peníscola
..
Pilar Cabot recita els seus poemes
Dos mons
El darrer vers
.


.
.
Pilar Cabot recita els seus poemes
Lluna de mel
Germans
Del verb enyorar
.
.
.