Va de biblioteques

Trinity Library. 
Dublin.


Entrada secreta.
Biblioteca particular.
Possiblement a Anglaterra