Club de lectura - 5-5-2017
Resultat d'imatges de El Baró i la leprosa, de David Cirici