Presentem dos llibres, 29-4-2010.
disseny del cartell a càrrec d´Israel Calvache
.
.